Ova stranica je u izradi

Foto10

Najčešće Postavljana Pitanja

 • 1.

  Da li mi je potrebna viza za ulazak na Kosovo?

  Nije vam potrebna viza  za ulazak na Kosovo, ako ste na ovoj listi.

 • 2.

  Ja sam državljanin zemlje kojoj je potrebna viza za Kosovo, ali imam važeću biometrijsku dozvolu za boravak u jednoj od zemalja Šengena. Da li mi je potrebna viza za Kosovo?

  Nije vam potrebna viza za Kosovo ukoliko posedujete važeću biometrijsku dozvolu za boravak u jednoj od zemalja Šengena.

 • 3.

  Da li mi je potrebna viza za Kosovo ukoliko imam važeću šengensku vizu za više ulazaka?

  Nije vam potrebna viza za Kosovo ukoliko imate važeću šengensku vizu za više ulazaka.

 • 4.

  Da li mi je potrebna viza za ulazak na Kosovo ako imam važeću šengensku vizu za jedan ulazak?

  Potrebna vam je viza za ulazak na Kosovo ako imate važeću šengensku vizu za jedan ulazak.

 • 5.

  Da li mi diplomatski ili službeni pasoš automatski garantuje slobodan ulaz na Kosovo?

  Samo ukoliko ste nosilac diplomatskog ili službenog pasoša zemlje kojoj nije potrebna viza ili Država Ruske Federacije, Narodne Republike Kine, Egipta, Indonezije i Ukrajine.

 • 6.

  Ja sam građanin Evropske Unije/ zemlje Šengena. Da li mi je potreban pasoš za ulazak na Kosovo

  Nije vam potreban viza za Kosovo, ako imate važeći pasoš Evropske Unije ili biometrijsku ličnu kartu Evropske Unije.

 • 7.

  Imam ličnu kartu Evropske Unije, ali nije biometrijska. Da li mogu ući na Kosovo samo sa ovom starom ličnom kartom?

  Za ulazak na Kosovo, potrebna vam je važeća biometrijska lična karta Evropske Unije.

 • 8.

  Da li mi je potrebna viza za Kosovo ako imam putnu ispravu Laissez-Passer Ujedinjenih Nacija?

  Nije vam potrebna viza za ulazak na Kosovo ako imate putnu ispravu Laissez-Passer koju su izdale Organizacije Ujedinjenih Nacija ili NATO, OEBS, Savet Evrope i Evropska Unija.

 • 9.

  Gde mogu dobiti vizu za ulazak na Kosovo?

  Možete aplicirati i dobiti vizu za Kosovo u sledećim diplomatskim ili konzularnim misijama.

  Ambasada Republike Kosovo u Tirani
  Rr. Donika Kastrioti, Vila nr 6, Tiranë
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/al

  Generalni Konzulat Republike Kosovo u Istanbulu
  Vali Konağı Cad. No: 74 D 3
  Nişantaşı, İstanbul / Turkey
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/tr

  Ambasada Republike Kosovo u Skoplju
  Samoilova 136, Skopje/Macedonia
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/mk/

  Ambasada Republike Kosovo u Beču
  Goldeggasse 2/13, 1040 Wien/AUT
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/at/

  Generalni Konzulat Republike Kosovo u Nju Jorku
  801 Second Avenue, Suite 405 New York, NY 10017
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/us/

  Ambasada Republike Kosovo u Rijadu
  Diplomatic Quarter, Block2, Public Pension Agency,
  Al fazare Plaza, Floor 1, Office no. B07Riyadh/Saudi Arabia
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/sa/

  Ambasada Republike Kosovo u Sofiji
  26-30 Bacho Kiro Str. 1000 Sofia/Bulgaria
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/bg/

  Ambasada Republike Kosovo u Budimpešti

  BANK CENTER 1054 Budapest, Szabadsag Ter 7. 1054 Budapest/Hungary
  e-mail: [email protected]
  http://www.ambasada-ks.net/hu/

  Ambasada Republike Kosovo u Tokiju

  MG Atago Bldg. 10 F
  3-13-7, Nishishinbashi, Minato-ku/Japan

  e-mail: [email protected]

  http://www.ambasada-ks.net/jp/

  Ambasada Republike Kosovo u Briselu

  Rond Point Schuman 6, Box 5

  1040 Brussels/Belgium

  e-mail: [email protected]

  http://www.ambasada-ks.net/be/

  Ambasada Republike Kosovo u Berlinu

  Wall str. 65 D-10179 Berlin/Germany

  e-mail: [email protected]

  http://www.ambasada-ks.net/de/

  Ambasada Republike Kosovo u Parizu

  61 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris/France

  e-mail: [email protected]

  http://www.ambasada-ks.net/fr/

 • 10.

  Kako mogu aplicirati za vizu za ulazak na Kosovo?

  Da biste predalil zahtev za vizu, potrebno je da lično odete u odgovarajuće diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Kosovo osim ukoliko ste:

  • pozivani od strane državnih institucija Republike Kosovo i drugih međunarodnih institucija u službene svrhe
  • osoba sa posebnim potrebama, koja nije u mogućnosti da podnese zahtev lično (dokumenti koji dokazuju invalidnost trebaju biti priloženi)
  • osoba čiji je integritet i kredibilitet poznat diplomatskom ili konzularnom predstavništvu.
 • 11.

  Gde mogu preuzeti formular za vizu ?

  Možete preuzeti formular za vizu na http://www.mfa-ks.net/?page=2,165

 • 12.

  Koji su mi dokumenti mi potrebni da podnesem zahtev za vizu za ulazak na Kosovo?

  Koji su mi dokumenti potrebni da podnesem zahtev za vizu za ulazak na Kosovo?

  Vaš zahtev za vizu treba sadržati sledeće:

  • Popunjen i potpisan obrazac. Osobe uključene u putnu ispravu podnosioca zahteva podnose poseban formular. Maloletnici dostavljaju formular potpisan od strane lica koje vrši stalnu ili privremenu roditeljsku vlast ili zakonsko starateljstvo;
  • Kopiju putne isprave. Njen rok valjanosti treba biti najmanje tri meseca nakon predviđenog datuma odlaska sa teritorije Republike Kosovo. Ona treba sadržati najmanje dve prazne stranice;
  • Nedavnu fotografiju (ne stariju od jednog meseca) u skladu sa međunarodnim standardima kao što je navedeno u Međunarodnoj oOganizaciji Civilnog Vazduhoplovstva (ICAO) dokument 9303, prvom delu, 6. izdanju;

   

  Prateća dokumentacija:

  • dokumenti koji ukazuju na svrhu putovanja;
  • dokumenti u vezi sa smeštajem, ili dokaz o posedovanju dovoljno sredstava za pokriće smeštaja;
  • dokumenti koji ukazuju da podnosilac poseduje dovoljno sredstava za izdržavanje i za vreme trajanja nameravanog boravka i za povratak u svoju zemlje porekla ili boravka, ili za tranzit u treću zemlju u kojoj je siguran da će biti primljen, ili da on je u poziciji da stekne takva sredstva zakonito;
  • Informacije koje omogućavaju procenu namere podnosioca zahteva da napusti teritoriju Republike Kosovo pre isteka vize za koju je predao zahtev;
  • putno zdravstveno osiguranje koje važi na celoj teritoriji Republike Kosovo i koje pokriva ceo period nameravanog boravka ili tranzita;
  • Kandidati moraju platiti taksu za vizu od 40 evra, osim ako su nosioci diplomatskih i službenih pasoša; deca ispod šest (6) godin ; ili školska deca, studenti i nastavnici koji dolaze u prateće posete za svrhe studiranja ili obuke;
   Napomena: Za detalje banke molimo proverite u diplomatskoj ili konzularnoj misiji.

   

  Važne informacije:

  • konzularni službenik može zahtevati od podnosioca zahteva dodatnu prateću dokumentaciju;
  • Sva prateća dokumentacija treba biti prevedena na jedan od službenih jezika na Kosovu (albanski ili srpski), ili na engleski jezik;
  • Svi dokumenti trebaju biti podneti u dva primerka;
  • Samo posedovanje važeće vize ne garantuje automatski ulazak na Kosovo.
 • 13.

  Da li trebam platiti za vizu za ulazak na Kosovo i koliko košta?

  Naknada za vizu za Kosovo je 40 €. Svi kandidati moraju platiti da bi dobili vizu, osim ako su:

  • Nosioci diplomatskih i službenih pasoša
  • Deca mlađa od šest (6) godina
  • Školska deca, učenici i nastavnici koji ih prate i koji dolaze u posetu radi  studiranja ili obuke.
 • 14.

  Kako mogu platiti vizu za ulazak na Kosovo?

  Možete platiti naknadu za vizu preko banke. Za detalje banke, molimo, obratite se odgovarajućem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu.

 • 15.

  Da li trebam doći u vaš konzulat da dobijem nalepnicu za vizu u pasoš ili to mogu učiniti poštom?

  U zavisnosti od odgovora, slanje i primanje pasoša sa viza nalepnicom se može organizovati putem pošte.

 • 16.

  Da li mogu da podnesem zahtev u ime člana porodice?

  Da biste podneli zahtev za vizu, morate doći lično u odgovarajuću diplomatsku ili konzularnu misiju Republike Kosovo. Za posebne slučajeve, molimo kontaktirajte:

  Ministarstvo Inostranih Poslova, Odsek za konzularne poslove

  Tel.: +381 38 200 11 101

 • 17.

  Da li mogu da putujem regionom sa vizom za Kosovo?

  Sa vizom za ulazak u Kosovskog možete samo ući, tranzitovati, ili ostati na Kosovu.

 • 18.

  Koliko dugo mogu ostati na Kosovu sa vizom za Kosovo?

  Sa vizom za ulazak na Kosovo možete ostati maksimalno 90 dana u period od 6 meseci.

 • 19.

  Moj pasoš će isteći za dva dana. Da li još uvek mogu predati zahtev za vizu za Kosovo?

  Da biste predali zahtev za vizu za ulazak na Kosovo, rok trajanja vašeg pasoša treba biti najmanje tri meseca nakon dana kada ćete napustiti Kosovo.

 • 20.

  Kako mogu putovati na Kosovo ?

  Međunarodni aerodrom Priština je dobro povezan sa glavnim destinacijama širom sveta.

  Postoje takođe pogodne veze sa drugim prevoznim sredstvima koja će vas odvesti na Kosovo.

 • 21.

  Koga mogu kontaktirati ukoliko imam dodatnih pitanja?

  Ministarstvo Inostranih Poslova,Odsek za Konzularna Pitanja

  Tel.: +381 38 200 11 101

 • 22.

  Ukoliko mi viza nije odobrena, gde mogu uložiti žalbu?

  Podnosilac zahteva može da podnese žalbu u roku od 8 kalendarskih dana od dana obaveštenja odgovarajućoj diplomatskoj ili konzularnoj misiji gde je prvobitno predao zahtev. Žalba se podnosi putem zvaničnog pisma, a ne putem e-maila.

 • 23.

  Koliko dugo je potrebno čekati odgovor na zahtev za vizu za ulazak na Kosovo?

  Odgovor na zahtev za vizu može potrajati i do 1 mesec.

 • 24.

  Da li mogu raditi na Kosovu sa dugoročnom vizom za Kosovo?

  Ako želite raditi na Kosovu potrebna vam je dozvola za boravak za koju možete aplicirati u Ministarstvu unutrašnjih poslova na Kosovu.

 • 25.

  Da li mogu živeti na Kosovu sa dugoročnom vizom za Kosovo?

  Ako želite da ostanete duže od isteka roka vize, morate podneti zahtev za boravišnu dozvolu u Ministarstvu unutrašnjih poslova na Kosovu.

Istražuju Kosovo

Putuju Informacije

Partneri